Buhl & Bønsøe

Casella dBadge2 støjdosimeter – det perfekte værktøj til støjanalyse

Høreskader forvoldt af støj er en af de hyppigste arbejdsskader. Kraftig støj kan give alvorlige skader på hørelsen, og kan desuden være psykisk belastende. Støj kan også føre til ulykker, fordi det forstyrrer koncentrationen.

Casella dBadge2 gør det muligt at:Casella-dBadge2-250pix

  • måle dine medarbejderes støjomgivelser uden at forstyrre dem
  • vælge det rigtige høreværn vha. oktavbåndsanalyse
  • kontrollere, om støjdisometeret bæres af brugeren vha. indbygget bevægelsessensor
  • tilslutte trådløst via app
  • sende data og billeder via e-mail til dig selv eller kollegaer til videre analyse
  • analysere dit arbejdsmiljø med henblik på en støjstrategi

 

Støjdosimeteret har en vægt på 117 gram og er ikke større end, at det kan sættes fast på skulderen, på beskyttelseshjelmen, eller hvor det er relevant at foretage målingerne.

dBadge2 fanger alle støjeksponeringer i løbet af en måling og gør dem tilgængelige for videre download og analyse. Du skal blot vælge de mest relevante parametre, som skal vises på skærmen.

Casella dBadge2 fås i 3 varianter:

  • dBadge2
  • dBadge2 Plus
  • dBadge2 Pro

 

Læs mere om de 3 varianter her.

Ring og hør nærmere på 45 95 04 10 eller send en e-mail.