Nidec Industrial Automation Denmark A/S

Skift til PM-motor sparer producent af fiskefoder for mindst 135.000 kWh pr. år

Langsigtede energibesparelser, driftssikkerhed og lavere omkostninger til vedligeholdelse var gode argumenter, da fiskefoderproducenten
Aller Aqua udskiftede en havareret DC-motor med en energioptimeret Dyneo Permanent Magnet motor.

Sammenlignet med en ny DC-motor sparerPM-motoren Aller Aqua for en el-omkostningpå 135.000 kWh pr. år.

Aller Aqua producerer industrielt fiskefoder til hele verden og alene fra Danmark eksporteres til 52 lande. Virksomheden producerer både foder til koldt/varmt saltvand, koldt/varmt ferskvand og fiske­typer som ørred, laks, karper, stør m.m.

Produktionen af de mange hundrede ton fiskefoder kræver meget energi, og hos Aller Aqua måler man konstant hvor meget strøm og hvor mange kubikmeter gas, der bliver brugt til at producere et kilo fiskefoder. Det gælder også på Aller Aquas fabrikker i Tyskland, Polen og Egypten samt de kommende nye fabrikker i Kina og Zambia.

– Energi udgør 1/3-del af vores produktionsomkostninger, så det er noget, vi har meget stor fokus på. Vi optimerer konstant, for enhver besparelse gør en forskel, fortæller Ole Friis, produktions-chef i Aller Aqua.

Valget mellem DC- og PM-teknologien

Det var også udsigten til langsigtede energibesparelser, driftssik­kerhed og mindre vedligeholdelse, der gjorde udslaget, da Aller Aqua skulle udskifte en større havareret jævnstrømsmotor.

Valget stod mellem at udskifte til en ny DC-motor eller vælge en energibesparende Dyneo Permanent Magnet motor på 310 kW fra Leroy-Somer, der sammenlignet ville spare firmaet for el-udgifter på mindst 135.000 kWh pr. år.

 Enhver langsigtet el-besparelse er interessant

Aller Aqua valgte PM-motorløsningen, selv om anskaffelsen var 30% dyrere, fordi de langsigtede energibesparelser var markant større og omkostninger til vedligeholdelse væsentlig lavere sam­menlignet med DC-teknologien (sliddele, kulskift etc.).

På længere sigt er PM-motorer med høj virkningsgrad og enhver mulig energireduktion interessant. For set over en 10 års horisont kan 95% af de samlede omkostninger for en elmotor direkte hen­føres til energiforbruget. Hvorimod motoranskaffelse og vedlige­holdelse tegner sig for blot 5%, når der investeres i PM-motor-teknologien fra Leroy-Somer.

Installation og forenkling

Motorinstallationen hos Aller Aqua blev implementeret af service-partneren Ølgod Elektro, som også simplificerede produktions-anlægget ved at fjerne det ventilations-/kølesystem, som den oprindelige DC-motor havde krævet, og som ikke er nødvendigt på en PM-motor.

Nidec Industrial Automation Denmark A/S

Kontakt: Carl Erik Niemann, Tlf. 2962 2956
carl-erik.niemann@mail.nidec.com

Nidec Industrial Automation