Buhl & Bønsøe

Overvåg miljøbelastning fra støjende bygge- og nedrivningspladser, og dokumenter, at støjgrænser overholdes

Med nyheden fra Casella kan du overvåge og rapportere støj, støv og vibrationer samtidigt, så vel som vindhastighed og vindretning, og nemt udarbejde en rapport til vurdering af miljøbelastningen.

Webbaseret brugerflade
Guardian 2 er det første system med den nye webbaserede brugerflade, “Casella 24/7”. Du streamer data direkte til mobile enheder, og kan overvåge og indsamle data med den intuitive brugerflade og det enkle rapporteringssystem. Det bliver ikke nemmere!

Læs mere om Casella Guardian2 her.